Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Představenstvo:

 

statutární zástupce, sekretář:             Mgr. Jana Zemanová      

předseda:                                           Tomáš Kašpar

duchovní správce:                              Mgr. Pavel Klimovič

další členové představenstva:     

                                                           Petr Matiášek

                                                           Magdalena Kašparová

                                                           Mgr. Dagmar Kubová

                                                           Christa Převrátilová

 

Revizní komise:

 

předseda:                                           Václav Baše

                                                           Jitka Krausová

                                                           Mgr.Marie Stieberová

Registrační údaje

Kolpingova rodina Praha 8 je registrována jako pobočný spolek národního svazu Kolpingova díla ČR (hlavní spolek) 

 

Kolpingova rodina Praha 8 má právní subjektivitu, je tudíž nositelem vlastních práv i závazků. 

 

Spisová značka: L 19041 vedená u Krajského soudu v Brně

 


IČO: 49367404 | DIČ: CZ49367404

Sídlo Kolpingovy rodiny Praha 8

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8

Poslání organizace


Kolpingova rodina, stejně jako celé Kolpingovo dílo, jehož je součástí, chce přispívat svou činností k obecnému blahu. Ve svých projektech se snaží uplatňovat základní principy  Sociální nauky katolické církve, kterými jsou:
- ochrana důstojnosti člověka
- solidarita s potřebnými
- subsidiarita (co můžeš udělat sám, nepřesouvej na vyšší orgány)
- veřejné (obecné) blaho
- trvalá udržitelnost

Kolpingova rodina Praha 8  naplňuje  toto poslání  především  službou ohrožené rodině.

Postoje,  úkoly, cíle a prostředky

Manželství a rodina

Postoj:
Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.

Úkol:
Prosazovat důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochranu prostřednictvím zákonných, politických a sociálních opatření.

Cíl:
Posílení základních funkcí ohrožených rodin, kterým spolek poskytuje sociální služby.

Prostředky:
Poskytované sociální služby. Společenská angažovanost členů.

Práce a povolání

Postoj:
Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti.

Úkoly:
Prosazovat důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivou odměnu za vykonanou práci.

Cíl:
Zvýšení kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí na uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání členů.

Prostředky:
Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc.služeb (kurzy, besedy, přednášky). Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže).

Společnost a stát

Postoj:
Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod.

Úkoly:
Podporovat aktivní účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.

Cíl:
Vytvoření základního povědomí u členů a uživatelů služeb o principech demokratického fungování společnosti a o základních právech a povinnostech občanů a rodičů

Prostředky:
Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže). Sociálně-právní poradenství jako součást sociálních služeb.
logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 8

Děkujeme Městské části Praha 8 za dotační podporu pro rok 2024....více článek ze dne: 02.07.2024 | Kolpingův dům

Výroční zpráva za rok 2023

Zveřejnili jsme Výroční zprávu za rok 2023....více článek ze dne: 13.05.2024 | Kolpingův dům

Podpora Skils - nadačního fondu

Skils - nadační fond dlouhodobě podporuje činnost Kolpingova domu....více článek ze dne: 15.04.2024 | Kolpingův dům

Děkujeme Nadaci člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje klientky Kolpingova domu i v roce 2024....více článek ze dne: 08.04.2024 | Kolpingův dům

Výsledky našich sociálních služeb v roce 2023

V roce 2023 se podstatné části rodin z azylového domu a tréninkových bytů podařilo zajistit stabilní bydlení....více článek ze dne: 26.03.2024 | Kolpingův dům

Poděkování a přání do roku 2024

Děkujeme vám všem, kteří jste v uplynulém roce podporovali naši činnost ve prospěch ohrožených rodin. Vážíme si finanční, materiální i duchovní podpory, kterou jsme obdrželi. Dárcům,...více článek ze dne: 02.01.2024 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky