Prvky, formy a metody službyZákladní prvky poskytované služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 

a)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Individuální (nácvik domácích prací, vytvoření plánu domácího hospodaření                    a  umořování dluhů, podpora v úředních jednáních,  výchovné poradenství)
 • Skupinové (kurz práce s PC a kurzy vaření v Kolpingově domě, zprostředkování rekvalifikačních kurzů)

 

b)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

nabídka volnočasových aktivit, běžné kontakty s místní komunitou v prostředí bydliště, pomoc s umístěním dětí do školských zařízení, kroužků a klubů a výběrem zdravotnických zařízení, zprostředkování kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi

 

c)  Sociálně terapeutické činnosti

zprostředkování rekvalifikačních kurzů, pomoc s hledáním zaměstnání, videotrénink na podporu komunikačních dovedností, pomoc psychoterapeuta, zprostředkování kontaktu s terapeutickými organizacemi

 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  pomoc sociální pracovnice při vyřizování dávek státní soc.podpory a pomoci, příprava na úřední jednání, porada a podpora při soudních a exekučních jednáních, pomoc při návratu dítěte do rodiny z výchovného zařízení, popř. partnera z nápravného zařízení

 

Formy práce:

 • individuální a skupinová
 • spolupráce s partnery a rodinnými příslušníky
 • spolupráce s jinými institucemi

Metody práce:

 • individuální přístup zohledňující fyzické i psychické možnosti jednotlivých uživatelek
 • klíčová  pracovnice, doprovázející uživatelku po celou dobu pobytu
 • volba aktivizačních činností dle vlastní zakázky
 • nácvik domácích prací s uživatelkou služby v prostředí vlastní domácnosti
 • postupný nácvik činností a úkonů od jednoduchých ke složitějším
 • postupný přechod od pomoci k podpoře, od podpory k plné samostatnosti
 • posilování sebevědomí - zaměstnanci povzbuzují uživatele, upozorňují je na dosažené pokroky, veřejně chválí jejich úsilí překonávat dílčí neúspěchy

Ukončení služby:

 

Smlouva může být ukončena dohodou nebo výpovědí.

Uživatel služby může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

Výpovědním důvodem ze strany organizace je:

 • cíle byly naplněny a klient nemá potřebu stanovit si nové
 • tři neomluvené absence za sebou na dohodnutých konzultacích s pracovníky Kolpingova domu

Výpověď  musí být písemná s uvedením důvodů.

logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 7

Městská část Praha 7 i v tomto kalendářním roce finančně podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 09.07.2020 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 3

MČ Praha 3 v roce 2020 podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 25.06.2020 | Kolpingův dům

Nový rozkládací stan

Od www.expodum.cz jsme dostali nový party stan. Děkujeme!...více článek ze dne: 01.06.2020 | Kolpingův dům

Děkujeme, že pomáháte !

Sbírka na pomoc maminkám z azylových domů v nákupním centru GLOBUS....více článek ze dne: 05.05.2020 | Kolpingův dům

Další rodina získala samostatné bydlení

Díky MČ Praha 7 se podařilo získat pro rodinu z našeho tréninkového bytu samostatné bydlení....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

Podpora Nadace Člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje činnost Kolpingovy rodiny Praha 8 i v roce 2020....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky