ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo poskytování služby: Kolpingův dům, Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Kapacita: 6 = 4 stálá lůžka + 2 dětské postýlky
Prostory: 1 byt (pokoj+kuchyň+koupelna s WC), zahrada a dvůr
Časový rozsah: Služba je poskytována 24 hod. denně,  zpravidla po dobu 7 dnů
Cena služby: Služba je poskytována zdarma

Poslání služby

Posláním krizové pomoci je poskytnutí pomoci a bezpečného zázemí v krizové situaci, ohrožující zdraví nebo život

 

Cílová skupina uživatelů služby

Služba Krizová pomoc je poskytována:

  • rodinám s nezletilými dětmi, které jsou ohroženy na zdraví, popř. na životě akutní krizovou situací a které nemají možnost řešit tuto krizovou situaci vlastními silami a prostředky
  • těhotné ženě v obtížné sociální situaci, která ji ohrožuje na zdraví nebo na životě

Cíle  A ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Služby

Cíle služby:

  • stabilizace akutního krizového stavu
  • minimalizace jeho dopadů
  • zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru

Základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování po dobu 7 dnů
  • poskytnutí stravy, popř.šatstva
  • krizová intervence a podpora pracovníků
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především soc.dávek a následného bydlení

 

Vstup zájemce do služby

Zájemce nebo organizace či instituce (NNO, OSPOD, policie atd.) kontaktuje KD nejčastěji telefonicky nebo osobně s  žádostí o ubytování. Pracovník konající službu rozhovorem zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny, informuje jej o nabídce a možnostech pomoci, délce pobytu a základních podmínkách přijetí. Pokud je krizový byt volný, zaznamená základní osobní údaje a zájemce ubytuje.  Uživatele si v nejbližším možném termínu přebírá sociální pracovnice, která s ním dohodne konkrétní cíl pobytu, vyřídí veškeré formality, uzavře smlouvu a zajistí základní potřeby. Obvykle si přizve ke spolupráci hospodyni nebo lektorku pro praktické činnosti, které pomohou s výdejem potřebných věcí ze skladu a přesvědčí se, zda mají především děti uspokojené potřeby (potraviny, pleny, sunar, oděvy).

Základní prvky služby

 

a) Poskytnutí bezpečného ubytování

 v uzamykatelném objektu se stálou službou

 

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Uživatelům služby jsou poskytnuty zdarma základní potraviny, součástí bytu je vybavená kuchyně

 

c)Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Uživatelům služby je denně k dispozici sociální pracovnice, která pomáhá hledat možnosti řešení krizové situace. Intenzivně při tom spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně oddělení dávek v hmotné nouzi. Pomáhá hledat následné ubytování. K dispozici je i lektorka pro pomoc s domácími pracemi,která podporuje dobrý zdravotní stav uživatelů a přiměřenou výživu dětí, a hospodyně, která přiděluje uživatelům hygienické potřeby, pleny, šatstvo.

 

d)Sociálně terapeutické činnosti

Sociální pracovnice jsou oprávněny poskytovat krizovou intervenci, ostatní zaměstnanci mají informace o tom, jak vést rozhovor vedoucí ke zklidnění uživatele. Organizace může zprostředkovat rozhovor s psychoterapeutem přímo v objektu nebo návštěvu krizového centra v sousední léčebně. 

 

Fakultativní služby:

 

Využití služebního vozu pro stěhování za mírný poplatek

 

Metody práce:

 

Rozhovor zjišťující příčiny krizové situace

Vytvoření bezpečného prostoru

Základní materiální zajištění

 

 

Ukončení služby

Služba obvykle skončí uplynutím doby uvedené ve smlouvě, to je po 7 dnech pobytu. Uživatelé se mohou kdykoli rozhodnout pobyt v krizovém bytě ukončit. Pokud se v budoucnu rozhodnou znovu službu využít a nadále budou spadat do okruhu osob této služby, mohou ji využít opakovaně.

 

Další informace

Služba není poskytována

a)      osobám, které vyžadují akutní péči v některém zdravotnickém zařízení

b)      sobám, kterým byl v období posledních 6 měsíců pro porušení smlouvy pobyt na krizové pomoci ukončen 

c)      osobám pod vlivem návykových látek a osobám s agresivním chováním

Možnost stěžovat si

Nespokojenost s poskytováním sociálních služeb mohou uživatelé svobodně a bez obav vyjádřit a to jak adresně, tak anonymně. Postup podávání stížnosti upravují Pravidla pro podávání a vyřizování stížností,  která mají  uživatelé služeb po celou dobu pobytu k dispozici na vnitřní nástěnce krizového bytu.

Za stížnost považujeme vyjádření nespokojenosti uživatele, která

-       má konkrétní příčinu nebo původce

-       vztahuje se k poskytované službě

Uživatel služeb si stěžuje:

-       řediteli Kolpingova domu na jednání pracovníků nebo na kvalitu služeb

-       představenstvu na jednání či rozhodnutí ředitele

-       MPSV na postupy organizace a představenstva

Všechny kontakty je možné najít na www.kolpingpraha.cz

Stížnost je možné poslat poštou nebo e-mailem, popř.vložit do Schránky důvěry v Kolpingově domě. Adresát stížnosti zaeviduje její příjem do Knihy stížností, kde bude popsán i její další průběh. Stížnost musí být vyřízena (pokud je to možné) do konce krizového pobytu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání. Pokud uživatel služby uvede adresu, dostane  písemné vyjádření. V případě, že adresu neuvede, je mu odpověď uložena v kanceláři organizace po dobu 60 dnů od podání. 

 

Více o poskytovaných službách, naleznete zde

logo

AKTUALITY:

Radostný a požehnaný rok 2020

Radostný a požehnaný rok 2020...více článek ze dne: 02.01.2020 | Kolpingův dům

25. výročí Kolpingova domu

Dne 26. září 2019 jsme oslavili výročí 25 let od založení Kolpingova domu v Praze - Bohnicích....více článek ze dne: 31.10.2019 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 7

MČ Praha 7 v letošním roce podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 22.07.2019 | Kolpingův dům

Spolupráce s LEAP After-School English ZŠ Jarov

Je nám ctí, že již devět let můžeme spolupracovat s LEAP After-School English ZŠ Jarov a účastnit se jejich charitativního projektu....více článek ze dne: 24.06.2019 | Kolpingův dům

Pobyt u moře

Nadace Naše dítě se společností ROSSMANN v rámci své charitativní kampaně Dejme úsměv dětem umožnila pobyt u moře třem dětem a jejich matkám z našeho azylového domu....více článek ze dne: 10.06.2019 | Kolpingův dům

Dar Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě přispěla na volnočasové aktivity pro matky s dětmi...více článek ze dne: 23.05.2019 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky