POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Základními prvky služby jsou

 • Poskytnutí ubytování
  v samostatném bytě s příslušenstvím rodinám v náhlé krizi, bez přístřeší
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  základní potraviny jsou potřebným poskytnuty zdarma, součástí bytu je vybavená kuchyně
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, intenzivní spolupráce s dalšími organizacemi, hledání další pomoci.
 • Sociálně terapeutické činnosti
  rozhovor se soc.pracovnicí vedoucí ke zklidnění uživatele, nástin možností dalšího řešení, nabídka další podpory - např. zprostředkování terapeutické pomoci

Odmítnutí služby

 • krizový pokoj je obsazen jinými uživateli služby
 • žadatelé jsou pod vlivem alkoholu nebo drog
 • nedostatečná kapacita bytu (početná rodina)

Informování nepřijatých uchazečů

Nepřijatí uchazeči jsou informováni ústně či telefonicky bezprostředně po své žádosti. Službu konající pracovníci vynaloží vždy maximální úsilí o zajištění náhradní možnosti.

Evidence a přijímání uživatelů

Vzhledem k akutní povaze služby jsou zájemci evidováni jen krátkodobě před přijetím v Knize uchazečů pod pořadovým číslem (např. před vystěhováním) nebo ve většině případů neplánovaně přímo „z ulice“.

Příjem provádí ve dne službu konající sociální pracovnice, v noci domovník, který zaznamená do Knihy denních záznamů jen základní údaje z OP uživatelů. Druhý den ráno se ubytovaných ujme sociální pracovnice a provede řádný příjem, včetně založení spisu.

Smlouva o poskytování služby obsahuje následující kapitoly

 • smluvní strany
 • druh poskytované sociální služby
 • rozsah poskytování služby
 • místo a čas poskytování služby
 • výše úhrady za službu
 • dohodu o dodržování vnitřních pravidel
 • důvody výpovědi
 • platnost smlouvy

Průběh poskytování služby

Zájemci o tuto sociální službu se obvykle dostavují ve večerních až nočních hodinách, výjimečně je možné příjem naplánovat. Jsou vyslechnuti přítomnou sociální pracovnicí, která zaznamená osobní údaje, důvody žádosti o přijetí a uživatele služby ubytuje. V případě potřeby je poskytnuta základní strava, hygienické pomůcky a ošacení.

Druhý den se uživatele krizové pomoci naplno ujme sociální pracovnice, která podrobně zjistí jeho potřeby a zhodnotí situaci. Dohodne a zaznamená s uživatelem cíle pobytu a naplánuje kroky k jejich naplnění. Ubytování je poskytnuto bezplatně na dobu 7 dnů. V rámci krizového pobytu s klientem probíhá intenzivní spolupráce za účelem hledání dlouhodobějšího ubytování, finančního zajištění a zprostředkování odborné pomoci. U služby krizová pomoc je typická intenzivní spolupráce s jinými organizacemi. Uživatelům je nabídnuta služba psychologa.

Služba je plánována na 7 dní.

Spolupracující organizace

Domácí násilí je řešeno ve spolupráci s Centrem krizové intervence v PL Bohnice, s o.s. Rosa nebo o.s. Acorus.
Další ubytování mohou poskytnout azylové domy v Praze nebo jiném kraji.
V případě cizincůje možné spolupracovat s cizineckou policií, ambasádami, Poradnou pro občanství a lidská práva, Helsinským výborem

Informace o průběhu služby

O průběhu služby je veden zápis, který obsahuje:

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt)
 • Údaje o počtu, věku a jménech dětí
 • Důvody přijetí
 • Potřeby uživatele a stanovení cílů
 • Popis provedených opatření
 • Spolupracující organizace
 • Místo odchodu uživatele

Poskytování informací třetím osobám a nakládání s osobními údajise řídí stejnými pravidly jako u služby azylový dům.

Formy práce

 • s uživateli služby krizová pomoc se pracuje individuelně.
 • spolupráce s partnery a rodinnými příslušníky
 • spolupráce s jinými institucemi

Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby

 • Uživatelé žádají osobně či telefonicky o poskytnutí služby
 • Uživatelé se sami rozhodují, jaké pomoci z předkládané nabídky možností využijí
 • Uživatelé mohou kdykoliv odejít a službu ukončit

Ukončení poskytování služby

 • Po uplynutí 7 dnů
 • Pominutím krizové situace
 • Odchodem do jiného zařízení
 • Přeřazením do režimu služby Azylový dům

Financování služby

 • Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Grant Magistrátu HMPrahy
 • Dary firem a soukromých osob
 • Granty různých nadací
 • Dar Mezinárodního Kolpingova díla

Zúčtování veškerých získaných prostředků na sociální služby se řídí platnými předpisy a zákony

Materiální a technické zabezpečení služby

 • Krizový byt 1+1 o velikosti cca 35 m2 s vlastnímWC, koupelnou a pračkou
 • Vybavená kuchyňka a pokoj s možností umístění až 6 lůžek (z toho 2 dětské postýlky).
 • Uživatelé mohou využívat internet, dvůr a zahradu Kolpingova domu.
logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 7

Městská část Praha 7 i v tomto kalendářním roce finančně podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 09.07.2020 | Kolpingův dům

Podpora MČ Praha 3

MČ Praha 3 v roce 2020 podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 25.06.2020 | Kolpingův dům

Nový rozkládací stan

Od www.expodum.cz jsme dostali nový party stan. Děkujeme!...více článek ze dne: 01.06.2020 | Kolpingův dům

Děkujeme, že pomáháte !

Sbírka na pomoc maminkám z azylových domů v nákupním centru GLOBUS....více článek ze dne: 05.05.2020 | Kolpingův dům

Další rodina získala samostatné bydlení

Díky MČ Praha 7 se podařilo získat pro rodinu z našeho tréninkového bytu samostatné bydlení....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

Podpora Nadace Člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje činnost Kolpingovy rodiny Praha 8 i v roce 2020....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky