Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Představenstvo:

 

statutární zástupce, sekretář:       Mgr. Jana Zemanová      

předseda:                                     Tomáš Kašpar

duchovní správce:                        Mgr. Pavel Klimovič

další členové představenstva:      Blanka Mühlhoferová

                                                      Petr Matiášek

                                                      Magdalena Kašparová

                                                      Anna Zemanová

                                                      Ing. Miroslav Brabec

 

Revizní komise:

 

předseda:                                      Václav Baše

                                                      Jitka Krausová

                                                      Vladimíra Mimrová

Registrační údaje

Kolpingova rodina Praha 8 je registrována jako pobočný spolek národního svazu Kolpingova díla ČR (hlavní spolek) 

 

Kolpingova rodina Praha 8 má právní subjektivitu, je tudíž nositelem vlastních práv i závazků. 

 

Spisová značka: L 19041 vedená u Krajského soudu v Brně

 


IČO: 49367404 | DIČ: cz-49367404

Sídlo Kolpingovy rodiny Praha 8

Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8

Poslání organizace


Kolpingova rodina, stejně jako celé Kolpingovo dílo, jehož je součástí,  přispívá svou činností k veřejnému blahu. Ve svých projektech se snaží uplatňovat základní principy  Sociální nauky katolické církve, kterými jsou:
- důstojnost člověka
- solidarita
- subsidiarita
- veřejné (obecné) blaho
- trvalá udržitelnost

Kolpingova rodina Praha 8  naplňuje  toto poslání  především pomocí a sociální službou ohrožené rodině.

Postoje,  úkoly, cíle a prostředky

Manželství a rodina

Postoj:
Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.

Úkol:
Prosazovat důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochranu prostřednictvím zákonných, politických a sociálních opatření.

Cíl:
Posílení základních funkcí ohrožených rodin, kterým spolek poskytuje sociální služby.

Prostředky:
Poskytované sociální služby. Společenská a politická angažovanost členů.

Práce a povolání

Postoj:
Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti.

Úkoly:
Prosazovat důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivou odměnu za vykonanou práci.

Cíl:
Zvýšení kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí na uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání členů.

Prostředky:
Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže). Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc.služeb (kurzy, besedy, přednášky).

Společnost a stát

Postoj:
Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod.

Úkoly:
Podporovat aktivní účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.

Cíl:
Vytvoření základního povědomí u členů a uživatelů služeb o principech demokratického fungování společnosti a o základních právech a povinnostech občanů a rodičů

Prostředky:
Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže). Sociálně-právní poradenství jako součást sociálních služeb.
logo

AKTUALITY:

Podpora z Evropské unie

Po dobu 2 let budeme čerpat podporu z evropských fondů...více článek ze dne: 18.05.2017 | Kolpingův dům

Potravinová a materiální pomoc z Evropské unie

Kolpingův dům se zapojil do projektu " Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II"...více článek ze dne: 15.03.2017 | Kolpingův dům

Pořádná porce zmrzliny

Společnost Hollandia darovala Kolpingovu azylovému domu pro matky s dětmi v Praze v rámci svých CSR aktivit celkem 1000 kusů nanuků. Udělala tak radost maminkám a jejich dětem, které si málokdy...více článek ze dne: 18.12.2016 | Kolpingův dům

Sachr, káva, řízek, párek

To vše patří k Vídní, ale my jsme zažili víc!!...více článek ze dne: 29.10.2016 | Kolpingovo dílo

Mezinárodní mírové putování Kolpingova díla

49.ročník Mezinárodního mírového putování Kolpingova díla organizovala naše Kolpingova rodina v Praze...více článek ze dne: 16.08.2016 | Kolpingova rodina

Pobyt matek s dětmi v Německu

Pozvání Kolpingova díla Regensburg k rekreačnímu rodinnému pobytu....více článek ze dne: 21.05.2016 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky