Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Představenstvo:

 

statutární zástupce, sekretář:       Mgr. Jana Zemanová      

předseda:                                     Tomáš Kašpar

duchovní správce:                        Mgr. Pavel Klimovič

další členové představenstva:      Blanka Mühlhoferová

                                                      Petr Matiášek

                                                      Magdalena Kašparová

                                                      Mgr. Dagmar Kubová

                                                      Christa Převrátilová

 

Revizní komise:

 

předseda:                                      Václav Baše

                                                      Jitka Krausová

                                                      Mgr.Marie Stieberová

Registrační údaje

Kolpingova rodina Praha 8 je registrována jako pobočný spolek národního svazu Kolpingova díla ČR (hlavní spolek) 

 

Kolpingova rodina Praha 8 má právní subjektivitu, je tudíž nositelem vlastních práv i závazků. 

 

Spisová značka: L 19041 vedená u Krajského soudu v Brně

 


IČO: 49367404 | DIČ: CZ49367404

Sídlo Kolpingovy rodiny Praha 8

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8

Poslání organizace


Kolpingova rodina, stejně jako celé Kolpingovo dílo, jehož je součástí,  přispívá svou činností k veřejnému blahu. Ve svých projektech se snaží uplatňovat základní principy  Sociální nauky katolické církve, kterými jsou:
- důstojnost člověka
- solidarita
- subsidiarita
- veřejné (obecné) blaho
- trvalá udržitelnost

Kolpingova rodina Praha 8  naplňuje  toto poslání  především  službou ohrožené rodině.

Postoje,  úkoly, cíle a prostředky

Manželství a rodina

Postoj:
Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti.

Úkol:
Prosazovat důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochranu prostřednictvím zákonných, politických a sociálních opatření.

Cíl:
Posílení základních funkcí ohrožených rodin, kterým spolek poskytuje sociální služby.

Prostředky:
Poskytované sociální služby. Společenská angažovanost členů.

Práce a povolání

Postoj:
Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti.

Úkoly:
Prosazovat důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivou odměnu za vykonanou práci.

Cíl:
Zvýšení kvalifikace rodičů s neukončeným vzděláním a posílení jejich šancí na uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání členů.

Prostředky:
Kvalifikační a rekvalifikační nabídky uživatelům soc.služeb (kurzy, besedy, přednášky). Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže).

Společnost a stát

Postoj:
Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod.

Úkoly:
Podporovat aktivní účast členů i uživatelů služeb na demokratickém spoluutváření společnosti.

Cíl:
Vytvoření základního povědomí u členů a uživatelů služeb o principech demokratického fungování společnosti a o základních právech a povinnostech občanů a rodičů

Prostředky:
Vzdělávací opatření českého i mezinárodního Kolpingova díla (semináře, přednášky, stáže). Sociálně-právní poradenství jako součást sociálních služeb.
logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 7

Městská část Praha 7 i v tomto kalendářním roce finančně podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 16.08.2021 | Kolpingův dům

Podpora Nadace člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje rodiny, se kterými pracujeme, i v roce 2021....více článek ze dne: 30.06.2021 | Kolpingův dům

Poděkování

Díky dostatečnému množství ochranných pomůcek se nám podařilo úspěšně překonat covidové nebezpečí...více článek ze dne: 06.05.2021 | Kolpingova rodina

Poděkování

Děkujeme firmě ADÁMEK - ODPADY za poskytnutí kontejneru zdarma...více článek ze dne: 23.04.2021 | Kolpingův dům

Opatření po dobu ohrožení epidemií Covid-19

Děkujeme, že respektujete dočasná omezení a opatření, nutná pro ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců!...více článek ze dne: 06.03.2021 | Kolpingův dům

Pokojné Vánoce a klidný nový rok 2021

Pokojné prožití vánočních svátků a klidný rok 2021 Vám přejí všichni z Kolpingova domu....více článek ze dne: 22.12.2020 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky