Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

KOLPINGOVO DÍLO

Kolpingovo dílo je katolický sociální svaz založený v roce 1850 blahoslaveným Adolfem Kolpingem. Vznikl v Německu v době velké hospodářské krize za účelem sociální podpory a vzdělávání potulných tovaryšů, kteří byli ohroženi nejen bídou, ale i mravní újmou.. Členy Kolpingova díla jsou především křesťané laici, kteří se aktivně účastní společenského dění včetně politické angažovanosti, ale především usilují  prostřednictvím různých sociálních aktivit o solidární společenství. Vycházejí ze sociální nauky církve. Kolpingovo dílo má  národní svazy ve více než 60 zemích všech kontinentů. Základní organizační jednotkou je Kolpingova rodina.

Kolpingovo dílo v České republice

Historie Kolpingova hnutí je v Čechách spjata s názvem Jednota katolických tovaryšů. Koncem 19. a začátkem 20. století vzniklo ve světě více než tisíc jednot, resp. Kolpingových domů. V českých zemích byla většina z nich založena v letech 1848 - 1898. Celkem vznikly přibližně v 60 městech, z toho nejvýznamnější působily v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti. Kolpingovy domy se staly vyhledávanými středisky studující, služebné a řemeslnické mládeže. Spojovaly je křesťanská výchova a společné zájmy jako přednášky, poutě, ochotnické divadlo apod.

 

Po dlouhém a nuceném přerušení činnosti v důsledku zákazu nacistickým a později komunistickým režimem, se činnost organizace (již pod novým názvem "Kolpingovo dílo") znovu obnovuje. Občanské sdružení Kolpingovo dílo České republiky (KD ČR) vzniká 21. října 1992 a hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšů. KD ČR bylo 13. února 1993 přijato do Mezinárodního Kolpingova díla.

 

Sídlem centrálního svazu se stává Kolpingův dům ve Žďáře nad Sázavou. Základním článkem Kolpingova díla jsou Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na území České republiky registrováno přes 40.

Aktivity Kolpingova díla

Aktivity Kolpingova díla jak ve světě, tak v České republice se odvíjí od faktu, že je to organizace křesťanská a křesťanské hodnoty se snaží svojí činností šířit do světa. Její zaměření se od doby tovaryšských spolků proměnilo stejně, jako společenská situace ve světě. 

 

Základní jednotkou Kolpingova díla je Kolpingova rodina. Toto označení navazuje na rodinné prostředí, které se A.Kolping snažil vytvořit pro tovaryše v tovaryšských spolcích, které jim tak trochu rodinu nahrazovaly. Rodina je to ale také proto, že Kolpingovo dílo podporuje rodinu jako takovou a klade důraz na její rozvoj a udržení a  že členové zastupují všechny věkové kategorie. Na této základní rovině, v Kolpingových rodinách, se aktivity organizace zaměřují na volnočasové aktivity pro děti, mládež, rodiny, se kterými pracují dobrovolníci. Kromě volnočasových aktivit některé Kolpingovy rodiny zřizují i zařízení, které provozují služby pro veřejnost. Např. v Praze 8 Kolpingova rodina provozuje Azylový dům pro matky s dětmi; ve Smečnu  Rodinné centrum v Domě rodin, které slouží jako vzdělávací a rekreační centrum s rodinnými programy.

 

Pod Kolpingovým dílem České republiky velmi úspěšně funguje terapeutická farma pro narkomany v Sejřku, mateřské centrum Srdíčko a dvě střední školy - Biskupské gymnázium a Střední školu gastronomickou A.Kolpinga. Obě sídlí ve Žďáře nad Sázavou.

 

Na mezinárodní úrovni se Kolpingovo dílo zabývá humanitární pomocí a sociálními projekty v rozvojových zemích.

 
logo

AKTUALITY:

Podpora MČ Praha 7

Městská část Praha 7 i v tomto kalendářním roce finančně podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 16.08.2021 | Kolpingův dům

Podpora Nadace člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje rodiny, se kterými pracujeme, i v roce 2021....více článek ze dne: 30.06.2021 | Kolpingův dům

Poděkování

Díky dostatečnému množství ochranných pomůcek se nám podařilo úspěšně překonat covidové nebezpečí...více článek ze dne: 06.05.2021 | Kolpingova rodina

Poděkování

Děkujeme firmě ADÁMEK - ODPADY za poskytnutí kontejneru zdarma...více článek ze dne: 23.04.2021 | Kolpingův dům

Opatření po dobu ohrožení epidemií Covid-19

Děkujeme, že respektujete dočasná omezení a opatření, nutná pro ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců!...více článek ze dne: 06.03.2021 | Kolpingův dům

Pokojné Vánoce a klidný nový rok 2021

Pokojné prožití vánočních svátků a klidný rok 2021 Vám přejí všichni z Kolpingova domu....více článek ze dne: 22.12.2020 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky