Kolpingova rodina Praha 8 - nezisková organizace - je kolektivním členem Kolpingova díla ČR a Mezinárodního Kolpingova díla - katolického sociálního svazu. Svou činností usiluje o naplnění odkazu zakladatele Adolfa Kolpinga:

"Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat"

Setkání Kolpingovy mládeže v Jižním Tyrolsku

03.09.2012 13:36 | Václav Zeman
Ve dnech 4. - 11.8. 2012 proběhlo mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže v Jižním Tyrolsku, kterého se zůčastnili i členové Kolpingovy rodiny Prahy 8.
 

Ve dnech 4. - 11.8. 2012 proběhl „European Youth week“ neboli setkání evropské mládeže Kolpingova díla. Setkání se konalo v Itálii v malebném tyrolském městečku Brixen (pro nás Čechy známo jako místo exilu spisovatele K.H. Borovského). Kromě naší české sedmičlenné skupinky přijeli také naši sousedé Poláci, dále Maďaři, Ukrajinci, Rumuni, Moldavané, Srbové, členové Kolpingu z Litvy, jeden zástupce Bolívie (žijící v Německu), Švýcar a jeden Slovák. A nelze opomenout italské zastoupení, které tvořili organizátoři srazu. Cílem týdenního pobytu bylo setkat se se členy a příznivci Kolpingova díla z různých koutů Evropy, vyměnit si s nimi zkušenosti a společně se zamyslet nad tématy a hodnotami, které vycházejí z programu Kolpingova díla.

Místo pobytu -Brixen- se nachází v JižnímTyrolsku. Tato oblast, rozprostírající se v severní části Itálie, se odlišuje od zbytku země. Jižní Tyrolsko bylo součástí Rakousko-Uherska až do roku 1918. Z tohoto důvodu si tu němčina zachovala silné zastoupení. Dnes tu vedle sebe žijí lidé hovořící třemi různými jazyky: německy (a to až ze 70%), italsky a jazykem zvaným ladština („Ladino“). Diverzita je tu nejen jazyková, ale také kulturní. Soužití jazykově a kulturně odlišných lidí tu probíhá bez problémů. Na základě této zkušenosti zvolili organizátoři, pocházející z této oblasti, za hlavní téma pojem integrace, která je tak důležitá pro lidské soužití nejen v kulturně rozmanitém Jižním Tyrolsku. Samotné motto pobytu znělo: „Together we are less alone- practiced integration“ - tedy „Pospolu jsme méně sami- integrace v praxi“. S tímto tématem se pracovalo z různých pohledů. Bylo vybráno několik podtémat: kultura, jazyky, náboženství a solidarita. Každý den se program nesl v duchu jednoho z témat.

Do jednotlivých témat jsme pronikli pomocí workshopů, her a diskuzí. S kulturou ostatních národů jsme se seznámili mimo jiné cestou prezentací, které si každá účastnická země připravila. V průběhu prezentací měl každý možnost ochutnat tradiční produkty, zatancovat si národní tance a dozvědět se něco nového o prezentovaných státech. Další příjemný bod programu byla návštěva Domu solidarity v Brixenu, kde jsme byli zasvěceni do chodu tohoto zařízení a do principu přijímání imigrantů, dále pak návštěva zahrady náboženství v Bolzanu. Zajímavou zkušeností bylo setkání s neslyšícími, kteří nás učili znakovou řeč a díky kterým jsme nahlédli na téma jazyky a integrace jiným úhlem pohledu.

Kromě těchto zmíněných aktivit jsme se těšili z poznávání regionu a jeho zajímavostí. Podívali jsme se do okolních měst Merana a Bolzana. V Bolzanu jsme navštívili muzeum mumie pravěkého člověka pojmenovaného Ötzi. Na výletě na vodopády Gilfenklanm jsme poznali krásnou tyrolskou přírodu. Zažili jsme i plno zábavy v aquaparku a na pouličním festivalu, který se konal v Brixenu. Nezapomenutelné byly i volné večery strávené společně s ostatními účastníky za zpěvu nejrůznějších písní s kytarou.

Během týdenního pobytu jsme díky šikovným italským organizátorům měli možnost poznat Jižní Tyrolsko, jeho kulturu a rozmanitosti. Setkání pro nás bylo zajímavou a obohacující zkušeností. Společně jsme si připomenuli hodnoty, jako např. pospolitost, solidarita a tolerance, tolik nezbytné pro lidské soužití. Nejenže jsme se nad základním tématem integrace zamysleli, ale také jsme si ji vyzkoušeli na vlastní kůži, když jsme se snažili zapojit do nového kolektivu. Myslím, že začlenění proběhlo úspěšně a že jsme navázali kontakty a nová cenná přátelství s lidmi, kteří se sice jazykově a kulturně liší, ale zároveň s námi mají i mnoho společného.

Co dodat na závěr? Těšíme se na přístí setkání, které se bude pravděpodobně konat v naší krásné zemi. Tak doufejme, že se tu bude jeho účastníkům líbit!

 

Tereza Dejmalová

 
Zpět na výpis novinek
logo

AKTUALITY:

Další rodina získala samostatné bydlení

Díky MČ Praha 7 se podařilo získat pro rodinu z našeho tréninkového bytu samostatné bydlení....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

Podpora Nadace Člověk člověku

Nadace člověk člověku podporuje činnost Kolpingovy rodiny Praha 8 i v roce 2020....více článek ze dne: 27.02.2020 | Kolpingův dům

Radostný a požehnaný rok 2020

Radostný a požehnaný rok 2020...více článek ze dne: 02.01.2020 | Kolpingův dům

25. výročí Kolpingova domu

Dne 26. září 2019 jsme oslavili výročí 25 let od založení Kolpingova domu v Praze - Bohnicích....více článek ze dne: 31.10.2019 | Kolpingův dům

Mezinárodní setkání členů Kolpingova díla

V letošním roce se naši členové zúčastnili již 2 mezinárodních setkání...více článek ze dne: 07.09.2019 | Kolpingova rodina

Podpora MČ Praha 7

MČ Praha 7 v letošním roce podporuje naši službu Krizová pomoc....více článek ze dne: 22.07.2019 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky