ZÁKLADNÍ INFORMACE

   
 

Služba Azylový dům je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m.Prahy" operačního programu Zaměstnanost.

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                

 

Azylový dům:     číslo registrace soc.služby: 210744/07 – 4291112 
Kapacita:            22 lůžek 
Časový rozsah: Služba je poskytována 24 hod. denně a nepřetržitě po celý rok.

Poplatek za službu: Dospělý uživatel služby 100,- Kč, dítě 70,- Kč denně

KDE SÍDLÍME?

Místo poskytování služby: Kolpingův dům, Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8. 
Prostory:  7 pokojů s vlastním sociálním zařízením, zahrada, dvůr, prádelna, hala, kočárkárna, učebna

POSLÁNÍ  A CÍLE SLUŽBY,  KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME

Posláním azylového domu je vytváření podmínek pro překonání nepříznivé sociální situace rodiny a zvyšování kvality jejího života


Cílem  služby je:

 • zachovat a posílit základní funkce ohrožené rodiny
 • posílit kompetence pro řešení rodičovských, bytových a finančních problémů
 • posílit orientaci v občanských právech a povinnostech
 • připravit rodiče na nový start do života v běžné společnosti
 • minimalizovat závislost na sociálních dávkách

 

Služba je poskytována matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci s trvalým pobytem v Praze:

 • které nemají vlastní bydlení ani zázemí rodiny, která by jim v těžké situaci pomohla a nejsou schopny řešit svou těžkou situaci vlastními silami a prostředky

 • jsou ohrožené vícenásobnými riziky
 • jejichž zdravotní stav umožňuje pobyt v kolektivním zařízení
 • a za určitých podmínek i jejich partnerům, zejména vykazují-li také znaky ohrožení sociálním vyloučením

Zájemci o službu jsou písemně evidováni na základě osobní žádosti.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI azylového domu

Základními činnostmi azylového domu ve vztahu k uživatelům služby jsou:

 • poskytnutí dočasného ubytování
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména v oblastech:

            -   domácího hospodaření, domácích prací a péče o dítě

            -   jednání s úřady a vyřizování osobních záležitostí

            -   zvyšování úrovně vzdělání a informovanosti

            -   hledání bydlení a zaměstnání

 

Co požadujeme

Poplatek za službu: Dospělý uživatel služby 100- Kč, dítě 70,- Kč denně


Respektování domácího řádu, dodržování smlouvy o poskytování služby, aktivní spolupráci při řešení nepříznivé sociální situace

Ochrana osobních údajů

Organizace shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovený účel a zpracovává je pouze po dobu poskytování sociální služby. Řídí se zákonem O ochraně osobních údajů.

logo

AKTUALITY:

Veletrh sociálních služeb

Podruhé na Střeleckém ostrově...více článek ze dne: 15.06.2018 | Kolpingův dům

Zahájena další řada PC kurzů

Matky z azylového domu využívají příležitost naučit se efektivně pracovat s počítačem...více článek ze dne: 20.11.2017 | Kolpingův dům

rekonstrukce zahrady

U Kolpingova domu byly na podzim zahájeny stavební práce, jejichž výsledkem bude nová krásná zahrada...více článek ze dne: 20.11.2017 | Kolpingův dům

Národní potravinová sbírka

Děkujeme Potravinové bance a všem zákazníkům obchodu Billa v nákupním centru Krakov...více článek ze dne: 12.11.2017 | Kolpingův dům

Podpora z Evropské unie

Po dobu 2 let budeme čerpat podporu z evropských fondů...více článek ze dne: 18.05.2017 | Kolpingův dům

Potravinová a materiální pomoc z Evropské unie

Kolpingův dům se zapojil do projektu " Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II"...více článek ze dne: 15.03.2017 | Kolpingův dům

NAŠI PRÁCI DOSUD PODPOŘILI:ODKAZY:
http://www.kolping.cz
http://www.kolping.de

matky